Tọa đàm về phương pháp giáo dục với GS Cédric Villani và GS Ngô Bảo Châu

Cédric-Villani

 Vào 16 giờ ngày 24-8, tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội, sẽ diễn ra chương trình họp báo và tọa đàm “Phương pháp giáo dục: làm thế nào để chuyển lửa? Toán học là một trường hợp cụ thể. Góc nhìn chéo Việt – Pháp” với sự tham gia của […]