Bài tập phương trình BPT vô tỷ

Bài tập phương trình vô tỷ, có gợi ý cách làm và đáp án.

Đây là 5 tài liệu về PT, BPT vô tỷ có lời giải, các bạn tham khảo, cám ơn tác giả đã soạn.

Tải về:http://www.mediafire.com/?6n8wr6ir1hcyol6

Xem online: