Giáo án điện tử Toán 12 soạn trên PowerPoint

Bộ Giáo án điện tử Toán 12 soạn trên PowerPoint chủ yếu là các bài về hình học không gian và khảo sát hàm số.

Download tại đây.

Chúc học tốt.