Sự đồng biến, nghịch biến hàm số


Đây là chuyên đề 12, soạn theo yêu cầu: dạy trong lớp, phụ đạo, ôn thi TN THPT, ôn thi đại học 2014.

Sự đồng biến nghịch, nghịch biến Hàm số

ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

CÁC ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên D

……..