Tuyển chọn theo chuyên đề Toán học Tuổi trẻ Quyển 3

Tên sách: Tuyển chọn theo chuyên đề Toán học và Tuổi trẻ – Quyển 3 Đây là cuốn thứ 3 trong bộ “Tuyển chọn theo chuyên đề Toán học và Tuổi trẻ” của Nhà xuất bản Giáo dục. Sách dày 245 trang, gồm các chuyên đề: * Toán về tập hợp số nguyên và số […]

TOÁN HỌC và TUỔI TRẺ số 402 (tháng 12/2010)

402

Tạp chí THTT số này có các bài viết đáng chú ý sau: Vận dụng Bất đẳng thức để giải phương trình và hệ phương trình Bài toán tính thể tích tứ diện (LTĐH 2011) Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 số 3 Đáp án đề thi thử ĐH 2011 số 2 Lượng […]