Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 456 (Tháng 6/2015)

Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 456 (Tháng 6/2015) Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 456 (Tháng 6/2015) Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ Số 456 (Tháng 6/2015) gồm khoảng 29 bài viết trong các chuyên mục: Dành cho Trung học cơ sở, tin tức toán học, giải trí toán […]

Tuyển chọn theo chuyên đề Toán học Tuổi trẻ Quyển 3

Tên sách: Tuyển chọn theo chuyên đề Toán học và Tuổi trẻ – Quyển 3 Đây là cuốn thứ 3 trong bộ “Tuyển chọn theo chuyên đề Toán học và Tuổi trẻ” của Nhà xuất bản Giáo dục. Sách dày 245 trang, gồm các chuyên đề: * Toán về tập hợp số nguyên và số […]