admin

Khảo sát kiến thức thi THPT Quốc gia lần 1 năm 2017 – 2018 Toán 10 trường Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa

[ad_1] Đề khảo sát kiến thức thi THPT Quốc gia lần 1 năm học 2017 – 2018 Toán 10 trường THPT Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết …

Khảo sát kiến thức thi THPT Quốc gia lần 1 năm 2017 – 2018 Toán 10 trường Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa Read More »

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Phước

[ad_1] Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Phước gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết các mã đề 132, 209, 357, 485. Trích …

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Phước Read More »

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bến Tre

[ad_1] Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bến Tre gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề 134, 210, 356, 483. Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 …

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bến Tre Read More »

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 1

[ad_1] Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề thi bao gồm cả chương trình Toán 11 và Toán 12, đề thi có đáp án. Trích dẫn đề thi …

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 1 Read More »

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

[ad_1] Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam mã đề 316 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 20/12/2017. Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 Hà Nội …

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề gồm cả Toán 11 và Toán 12, đề thi có đáp án. Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12:+ Cho hàm …

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định Read More »

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương

[ad_1] Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương mã đề 485 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 357, 485). Trích dẫn đề thi học kỳ 1 …

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 THPT và GDTX năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Nai

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 THPT và GDTX năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Nai gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào sáng ngày 20/12/2017. Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 sở Đồng Nai:+ Đường công …

Đề thi HK1 Toán 12 THPT và GDTX năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Nai Read More »

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh

[ad_1] Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh mã đề 570 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian hoàn thành bài thi 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 570, 357,485, …

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh Read More »