Bản quyền

Ebook Toán xin đưa ra các quy định bản quyền như sau:

  • Cấu trúc, bài viết, Bài tập và lời giải được biên tập bởi Admin, được sưu tập từ nhiều nguồn tham khảo trên internet.
  • Những nội dung sưu tầm từ các nguồn tài liệu khác được tuân thủ quy định bản quyền của nơi cung cấp và ghi rõ nguồn gốc tài liệu.
  • Mọi hình thức sao chép lại nội dung của website này được cho phép.

Mọi khiếu nại về bản quyền, các bạn liên hệ tại đây hoặc liên hệ qua email, tôi sẽ giải quyết và trả lời trong 3 ngày.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email sau: admin@ebooktoan.com để được giải đáp. Xin cảm ơn!

Admin