20 đề ôn tập thi HK1 Toán 12 – word xinh

20 đề ôn tập thi HK1 Toán 12 – word xinh

FB: Duong Hung share

Câu 40. Ông An mua một chiếc ô tô trị giá 700 triệu đồng. Ông An trả trước 500 triệu
đồng,phần tiền còn lại được thanh toán theo phương thức trả góp với một số tiền cố
định hàng tháng, lãi suất 0,75% /tháng, Hỏi hàng tháng, ông An phải trả số tiền là bao
nhiêu (làm tròn đến nghìn đồng) để sau đúng 2 năm thì ông ta trả hết nợ? (Giả sử lãi
suất không thay đổi trong suốt thời gian này).
Ⓐ. 9.971.000 đồng. Ⓑ. 9.236.000 đồng. Ⓒ. 9.137.000 đồng. Ⓓ. 9.970.000 đồng.
=====

LINK

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.