Đề cương Toán 12 HK1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang

[ad_1]

Đề cương Toán 12 HK1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang gồm 33 trang tóm tắt nội dung kiến thức cần nắm và 6 đề thi thử HK1 Toán 12 có đáp án.

Các chủ đề ôn tập HK1 Toán 12 bao gồm: Sự đồng biến nghịch biến của hàm số, Cực trị của hàm số, GTLN – GTNN của hàm số (VDC: Bài toán thực tế), Đường tiệm cận, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi HS bậc 3, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi hàm trùng phương, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi HS bậc nhất trên bậc nhất, Đọc đồ thị, Tiếp tuyến, Tương giao của hai đồ thị, Hàm số luỹ thừa, Hàm số mũ, Hàm số lôgarit, Phương trình mũ, Phương trình lôgarit, Phân chia, lắp ghép khối đa diện, Đa diện lồi và đa diện đều, Thể tích khối đa diện, Tính khoảng cách, Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu.

XEM TRỰC TUYẾN

[ad_2]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.