Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh

[ad_1]

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = -x^2 + 2x, gọi đồ thị của hàm số là (P).
1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d có phương trình y = -2x + m cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt.

+ Cho hai tập hợp A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, B = {0, 2, 4, 6, 8, 9}. Tìm các tập hợp A ∩ B và AB.
+ Cho hình thang ABCD vuông tại A và D, biết AB = AD = 5cm, CD = 10cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và CD.
a. Chứng minh rằng: vtAM + vtBN = vtAN + vtBM
b. Tính |vtMA + vtMC + 2vtMN|

XEM TRỰC TUYẾN

[ad_2]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *