Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Long

[ad_1]

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Long gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hình chóp S.MNPQ có đáy MNPQ là hình chữ nhật, biết MN = a, MQ = 2a; hai mặt phẳng (SMN) và (SMQ) cùng vuông góc với mặt phẳng (MNPQ); góc giữa đường thẳng SN và mặt phẳng (MNPQ) bằng 60 độ. Khi đó, tính theo a khoảng cách d giữa hai đường thẳng SP và NQ.
+ Hình đa diện nào dưới đây có 4 mặt phẳng đối xứng?
A. Tứ diện đều.
B. Lăng trụ tam giác đều.
C. Lăng trụ tứ giác đều.
D. Lăng trụ lục giác đều.

+ Mỗi chuyến xe buýt có sức chứa tối đa là 60 hành khách. Một chuyến xe buýt chở x hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách là (3 – x/40)^2 (nghìn đồng). Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất:
A. bằng 135 (nghìn đồng).
B. bằng 160 (nghìn đồng).
C. khi có 45 hành khách.
D. khi có 60 hành khách.

XEM TRỰC TUYẾN

[ad_2]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.