Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10:
+ Cho hàm số y = ax^2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. a > 0, b 0
B. a > 0, b > 0, c > 0
C. a > 0, b = 0, c > 0
D. a 0, c > 0
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, Cho tam giác ABC có A(2;1), B(-1;-2), C (-3;2). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
+ Cho tam giác ABC. Gọi M, N là các điểm thỏa mãn: vtAM = 1/3.vtAB, vtCN = 2.vtBC. Chứng minh rằng: vtMN = -7/3.vtAB + 3.vtAC

Quý thầy, cô có thể tải về file WORD tại đây: https://goo.gl/cQ3Dce

XEM TRỰC TUYẾN

[ad_2]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.