Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Thuận

[ad_1]

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Thuận gồm 6 mã đề với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 357, 485, 570, 628).

Trích dẫn đề thi:
+ Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B, chiều cao bằng h là: V = B.h
B. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng B, chiều cao bằng h là: V = 1/3.B.h
C. Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng a là: V = a^3
D. Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c là V = 1/3.a.b.c

+ Cho hàm số y = 2^x có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây sai?
A. Trục tung là tiệm cận đứng của (C)
B. (C) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1
C. (C) không có điểm cực trị
D. (C) nằm phía trên trục hoành
+ Số mặt đối xứng của hình tứ diện đều là bao nhiêu?
A. 1   B. 8
C. 6   D. 4

XEM TRỰC TUYẾN

[ad_2]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.