Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương

[ad_1]

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương mã đề 485 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 357, 485).

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12:
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại x = 5
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1
C. Hàm số không có cực trị
D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0

+ Một ông nông dân có 2400m hàng rào và muốn rào lại cánh đồng hình chữ nhật tiếp giáp với một con sông. Ông không cần rào cho phía giáp bờ sông. Hỏi ông có thể rào được cánh đồng với diện tích lớn nhất là bao nhiêu?
A. 630000m2   B. 720000m2
C. 360000m2   D. 702000m2
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = +∞ khi x → 1+ và lim f(x) = 2 khi x → 1-. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 1
C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 2

XEM TRỰC TUYẾN

[ad_2]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.