Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Phước

[ad_1]

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Phước gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết các mã đề 132, 209, 357, 485.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12:
+ Tính đến đầu năm 2011, dân số toàn tỉnh Bình Phước đạt khoảng gần 905.300 người, mức tăng dân số là 1,27% mỗi năm. Vào năm học 2024 – 2025, ngành giáo dục của tỉnh có bao nhiêu học sinh vào học lớp 1 (Số gần đúng nhất).

+ Cho một hình trụ có độ dài trục OO’ = 2√7 dm. ABCD là hình vuông cạnh bằng 8 dm có các đỉnh nằm trên 2 đường tròn đáy sao cho tâm của hình vuông là trung điểm của OO’. Tính thể tích khối trụ đó.
+Tìm m để hàm số y= mx^3 + 3x^2 + 12x – 1 đạt cực đại tại x = 2.

XEM TRỰC TUYẾN

[ad_2]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.