Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Khánh A – Ninh Bình

[ad_1]

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Khánh A – Ninh Bình gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có cả nội dung chương trình Toán 11 và Toán 12,

Trích dẫn đề thi:
+ Cô Mai thuê một người trồng hoa theo yêu cầu: trồng một bồn hoa hình vuông và một bồn hoa hình lục giác đều rời nhau và có tổng chu vi bằng 60m sao cho tồn ít diện tích vườn nhất. Hỏi người trồng cây phải tính cạnh a (m) của hình vuông và cạnh b (m) của hình lục giác đều là bao nhiêu để đáp ứng được yêu cầu của cô Mai.
A. a = -30 + 20√3, b = 60 – 30√3
B. a = -15 + 10√3, b = 30 – 15√3
C. a = -15 + 15√3, b = 15 – 5√3
D. a = 60 – 30√3, b = -30 + 20√3
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của M để bất phương trình (log√2 x)^2 – 2m.log2 x + 2m – 3 ≥ 0 nghiệm đúng với mọi x > 0. Tính số phần tử của S.
+ Tập xác định của hàm số (6 – x – x^2)^√3 là?
A. (-3; 2)   B. (-∞; -3) ∪ (2; +∞)
C. R{-3;2}   D. R{-2;3}

XEM TRỰC TUYẾN

[ad_2]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.