ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 SỞ GD VÀ ĐT AN GIANG

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 SỞ GD VÀ ĐT AN GIANG THI NGÀY 26/12 DO BẢO SỐ 16 DỜI LẠI NGÀY 30/12/2017.

Câu 30. Một người gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 7,5% một năm và lãi suất hằng năm được nhập vào
vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được cả vốn lẫn lãi gấp đôi số tiền ban đầu?
A. 9 năm. B. 10 năm. C. 7 năm. D. 8 năm.

 

XEM TRỰC TUYẾN

==============

DOWNLOAD file word (.doc)

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *