Đề thi HKI

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh

[ad_1] Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết. Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11:+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là …

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh Read More »

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 10 năm 2017- 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Dương

[ad_1] Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 10 cơ bản năm học 2017- 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Dương gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn …

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 10 năm 2017- 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Dương Read More »

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn đề thi:+ Bài thi học kỳ I Toán 11 …

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng Read More »

Đề thi HKI Toán 9 năm học 2017 -2018 phòng GD và ĐT Nam Từ Liêm – Hà Nội

[ad_1] Đề thi HKI Toán 9 năm học 2017 -2018 phòng GD và ĐT Nam Từ Liêm – Hà Nội gồm 4 câu hỏi trắc nghiệm (chiếm 1 điểm) và 5 bài toán tự luận (chiếm 9 điểm), thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Trích …

Đề thi HKI Toán 9 năm học 2017 -2018 phòng GD và ĐT Nam Từ Liêm – Hà Nội Read More »

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hoài Đức A – Hà Nội

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hoài Đức A – Hà Nội gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn đề thi:+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy …

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hoài Đức A – Hà Nội Read More »

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Ân Thi – Hưng Yên

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Ân Thi – Hưng Yên gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11:+ Cho hình chóp …

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Ân Thi – Hưng Yên Read More »

Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội

[ad_1] Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội gồm 4 trang với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút. Trích dẫn đề thi HK1:+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N …

Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội Read More »

Khảo sát kiến thức thi THPT Quốc gia lần 1 năm 2017 – 2018 Toán 10 trường Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa

[ad_1] Đề khảo sát kiến thức thi THPT Quốc gia lần 1 năm học 2017 – 2018 Toán 10 trường THPT Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết …

Khảo sát kiến thức thi THPT Quốc gia lần 1 năm 2017 – 2018 Toán 10 trường Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa Read More »

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Phước

[ad_1] Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Phước gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết các mã đề 132, 209, 357, 485. Trích …

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Phước Read More »

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bến Tre

[ad_1] Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bến Tre gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề 134, 210, 356, 483. Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 …

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bến Tre Read More »