Đề thi HKI

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

[ad_1] Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam mã đề 316 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 20/12/2017. Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 Hà Nội …

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề gồm cả Toán 11 và Toán 12, đề thi có đáp án. Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12:+ Cho hàm …

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định Read More »

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương

[ad_1] Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương mã đề 485 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 357, 485). Trích dẫn đề thi học kỳ 1 …

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 THPT và GDTX năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Nai

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 THPT và GDTX năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Nai gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào sáng ngày 20/12/2017. Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 sở Đồng Nai:+ Đường công …

Đề thi HK1 Toán 12 THPT và GDTX năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Nai Read More »

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh

[ad_1] Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh mã đề 570 gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian hoàn thành bài thi 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 570, 357,485, …

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh Read More »

Bộ đề ôn thi học kỳ 1 Toán 10 có đáp án – Lương Tuấn Đức

[ad_1] Tài liệu gồm 30 trang tuyển chọn 6 đề ôn thi học kỳ 1 Toán 10 chất lượng do thầy Lương Tuấn Đức chia sẻ, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án. Trích dẫn đề thi:+ Một giáo viên luyện thi Đại học đang đau đầu về việc thi cử thay …

Bộ đề ôn thi học kỳ 1 Toán 10 có đáp án – Lương Tuấn Đức Read More »

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017- 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh

[ad_1] Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017- 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi bao gồm cả chương trình Toán 11 và Toán 12 nhằm giúp các em học sinh dần ôn luyện kiến thức 11 để chuẩn …

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017- 2018 trường THPT chuyên Bắc Ninh Read More »

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Long

[ad_1] Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Long gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, đề thi có đáp án. Trích dẫn đề thi:+ Cho hình chóp S.MNPQ có đáy MNPQ là hình chữ nhật, biết MN = a, MQ = …

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Vĩnh Long Read More »

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quang Trung – Hà Nội

[ad_1] Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quang Trung – Hà Nội gồm 7 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề. Nội dung đề thi thuộc các chủ đề kiến …

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quang Trung – Hà Nội Read More »

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

[ad_1] Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Trích dẫn đề thi:+ Khẳng định nào sau đây là sai:A. Hình chóp đều bất kỳ luôn nội tiếp trong một hình cầuB. …

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội Read More »