Đề thi HKI

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

[ad_1] Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Trích dẫn đề thi:+ Đồ thị hàm số y = x + 3 + √(x^2 + x + 1)A. Có tiệm cận đứng x = -3.B. …

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội Read More »

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

[ad_1] Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Trích dẫn đề thi HK1:+ Cho mảnh tôn hình chữ nhật ABCD (AB > BC), từ mảnh tôn đó người …

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên Read More »

Bộ đề ôn thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đặng Huy Trứ – TT. Huế

[ad_1] Bộ đề ôn thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đặng Huy Trứ – TT. Huế gồm 38 trang với 6 đề, trong đó: + 3 đề theo hình thức 40 câu trắc nghiệm + 2 câu tự luận+ 3 đề theo hình thức 50 câu trắc nghiệm Bộ đề …

Bộ đề ôn thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đặng Huy Trứ – TT. Huế Read More »

Đề cương Toán 12 HK1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang

[ad_1] Đề cương Toán 12 HK1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang gồm 33 trang tóm tắt nội dung kiến thức cần nắm và 6 đề thi thử HK1 Toán 12 có đáp án. Các chủ đề ôn tập HK1 Toán 12 bao gồm: Sự đồng biến nghịch biến của …

Đề cương Toán 12 HK1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang Read More »

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lâm Đồng

[ad_1] Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lâm Đồng gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 357, 485). Kỳ thi diễn ra vào ngày 18/12/2017 …

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lâm Đồng Read More »

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp

[ad_1] Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (108, 132, 156, 183). Trích dẫn đề thi:+ Cho hàm số y = √(x^2 …

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn đề thi:+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:A. Cơ …

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Thuận

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Thuận gồm 6 mã đề với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 357, 485, 570, 628). Trích dẫn đề thi:+ Khẳng định …

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Thuận Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 cơ bản năm học 2017 – 2018 trường THPT Yersin – Lâm Đồng

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 cơ bản năm học 2017 – 2018 trường THPT Yersin – Lâm Đồng gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Trích dẫn đề thi:+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?A. Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên phải trục …

Đề thi HK1 Toán 12 cơ bản năm học 2017 – 2018 trường THPT Yersin – Lâm Đồng Read More »