Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Thái Bình

[ad_1]

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Thái Bình gồm 1 trang với 6 bài toán tự luận, đề thi có lời giải chi tiết và thang điểm.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số: y = (2x – 1)/(x + 1) có đồ thị là (C). Tìm tọa độ điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Cho (H) là đa giác đều 2n đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O (n ∈ N*, n ≥ 2). Gọi S là tập hợp các tam giác có ba đỉnh là các đỉnh của đa giác (H). Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập S, biết rằng xác suất chọn được một tam giác vuông trong tập S là 1/13. Tìm n.

+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh bằng a, góc ABC = 60 độ, SA = SB = SC, SD = 2a. Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với SB tại K.
1. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).
2. Mặt phẳng (P) chia khối chóp S.ABCD thành hai phần có thể tích V1; V2 trong đó V1 là thể tích khối đa diện chứa đỉnh S. Tính V1/V2.
3. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của K trên SC và SA. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp K.ACMN.

XEM TRỰC TUYẾN

—————
DOWNLOAD

[ad_2]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.