Đề thi, đáp án môn Toán thi THPT Quốc Gia 2018 – file word

Đề thi, đáp án môn Toán thi THPT Quốc Gia 2018

Đề thi và đáp án file word

Đề thi 4 mã đầu và đáp án CHI TIẾT ĐỀ 101 trong file .RAR, các bạn giải nén ra.

DOWNLOAD 4 MÃ ĐỀ TOÁN 2018 .DOC

 
Đáp án chính thức của Bộ.

 

Viết một bình luận