Đề thi thử môn Toán 2018 Chuyên Vinh – Nghệ An lần 1 – file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử môn Toán 2018 Chuyên Vinh – Nghệ An lần 1 – file word có lời giải chi tiết

 

Đề thi file word, có ma trận đề
công thức soạn Mathtype 6.
giải chi tiết từng câu

===================

XEM TRỰC TUYẾN

—————–
DOWNLOAD file word

=======================

Viết một bình luận