Đề thi thử môn Toán 2020 – Lý Thánh Tông – Hà Nội – lần 2 – file word

Đề thi thử môn Toán 2020 – Lý Thánh Tông – Hà Nội – lần 2 – file word


Câu 42. Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,5%/ năm. Biết rằng nếu
không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lai sẽ được nhập vào vốn để tính lãi
cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được cả số tiền gửi ban đầu và
lãi gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và
người đó không rút tiền ra?
A. 11 năm. B. 9 năm. C. 10 năm. D. 12 năm.

===================

XEM TRỰC TUYẾN

—————–
LINK TẢI FILE VỀ MÁY.

DOWNLOAD file word
—-

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.