ĐỀ TOÁN DỰ ĐOÁN THI Tốt Nghiệp NĂM 2020 – số 43 – file word


ĐỀ TOÁN DỰ ĐOÁN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 – số 43 – file word

————-
Ebooktoan.com sưu tầm và post lại theo từng đề để các bạn dễ tham khảo và làm
các đề đều có giải chi tiết.
———–
==========
GV ôn tập cho học sinh, HS tự làm

Câu 43. Giả sử anh T có 180 triệu đồng muốn đi gửi ngân hàng trong 18 tháng. Trong đó có hai ngân
hàng A và ngân hàng B tính lãi với các phương thức như sau.
* Ngân hàng A: Tiền tiết kiệm được tính theo hình thức lãi kép với lãi suất 1,2% / tháng trong 12 tháng
đầu tiên và lãi suất 1,0% / tháng trong 6 tháng còn lại.
* Ngân hàng B: Mỗi tháng anh T gửi vào ngân hàng 10 triệu theo hình thức lãi kép với lãi suất là 0,8% /
tháng.
Gọi ,ABTT

(đơn vị triệu đồng và làm tròn đến số thập phân thứ nhất) lần lượt là số tiền (cả gốc lẫn lãi) anh

T nhận được khi gửi lần lượt ở ngân hàng A và B. Mối liên hệ giữa ,ABTT

nào sau đây là đúng?

A. 26,2BATT

. B. 26,2ABTT

. C. 24,2ABTT

. D. 24,2BATT

============
 

————–

Đề thi WORD TOÁN TẠI ĐÂY

============

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.