Đề thi toán

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 1

[ad_1] Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề thi bao gồm cả chương trình Toán 11 và Toán 12, đề thi có đáp án. Trích dẫn đề thi …

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa lần 1 Read More »

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 2

[ad_1] Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 2 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi bao gồm cả chương trình Toán 11 và Toán 12, đề thi thử có đáp án. Trích dẫn đề thi thử: + Cho hình chóp …

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 2 Read More »

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa lần 1

[ad_1] Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa lần 1 gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề nhằm khảo sát kiến thức thi THPT Quốc gia môn Toán của học sinh lớp 12, …

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa lần 1 Read More »

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

[ad_1] Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi thử vừa diễn ra hôm nay. Trích dẫn đề thi thử: + Cắt một khối trụ cho trước thành 2 phần thì được …

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa Read More »

Đề thi, Đáp án môn Toán thi THPT quốc gia 2017

Đề thi, Đáp án, Lời giải môn Toán thi THPT quốc gia 2017 chính thức. Đáp án chính thức của Bộ ————— TẢI VỀ *********** LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ 116. —————- ———— TẢI VỀ ————— TOÀN BỘ ĐỀ THI TOÁN 2017 và đáp án các môn. ————–