Lưu trữ: Courses

Bài 1: Lũy thừa

Cung cấp các kiến thức cơ bản về lũy thừa. Các ví dụ áp dụng và trắc nghiệm cũng cố.    

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Nội dung bài học sẽ giúp các em nắm được khái niệm thế nào là Hàm số đồng biến, nghịch biến, điều kiện để hàm số đơn điệu trên một miền. Cùng với những ví dụ minh họa các dạng toán liên quan đến Tính đơn điệu của hàm số sẽ giúp các em hình thành và phát triển kĩ …

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Read More »