De thi HKI toan 12

Đề cương Toán 12 HK1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang

[ad_1] Đề cương Toán 12 HK1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang gồm 33 trang tóm tắt nội dung kiến thức cần nắm và 6 đề thi thử HK1 Toán 12 có đáp án. Các chủ đề ôn tập HK1 Toán 12 bao gồm: Sự đồng biến nghịch biến của …

Đề cương Toán 12 HK1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Tân Hiệp – Kiên Giang Read More »

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lâm Đồng

[ad_1] Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lâm Đồng gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 357, 485). Kỳ thi diễn ra vào ngày 18/12/2017 …

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lâm Đồng Read More »

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp

[ad_1] Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (108, 132, 156, 183). Trích dẫn đề thi:+ Cho hàm số y = √(x^2 …

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn đề thi:+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:A. Cơ …

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Thuận

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Thuận gồm 6 mã đề với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án tất cả các mã đề (132, 209, 357, 485, 570, 628). Trích dẫn đề thi:+ Khẳng định …

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Thuận Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 cơ bản năm học 2017 – 2018 trường THPT Yersin – Lâm Đồng

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 cơ bản năm học 2017 – 2018 trường THPT Yersin – Lâm Đồng gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Trích dẫn đề thi:+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?A. Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên phải trục …

Đề thi HK1 Toán 12 cơ bản năm học 2017 – 2018 trường THPT Yersin – Lâm Đồng Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Cổ Loa – Hà Nội

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Cổ Loa – Hà Nội gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 100 phút, kỳ thi diễn ra ngày 12/12/2017. Trích dẫn đề thi:+ Cho hàm số y = f(x) = -x^4 – (m + 4)x^3 …

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Cổ Loa – Hà Nội Read More »

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

[ad_1] Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc gồm 8 mã đề, mỗi mã đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, tất cả các mã đề đều có đáp án. Trích dẫn đề thi HK1:+ Cho hình …

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc Read More »

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội

[ad_1] Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội là một trong những trường THPT có chất …

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội Read More »

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Gia Định – TP. HCM

[ad_1] Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Gia Định – TP. HCM gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, có đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn đề thi:+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình chữ nhật biết AD …

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Gia Định – TP. HCM Read More »