Giáo án toán cấp 3

Toán 10 – Giáo án PPT (PowerPoint)

Toán 10 – Giáo án PPT (PowerPoint) SP của Nhóm DDGV Toán PPT TV ====== Link https://drive.google.com/drive/folders/1kwM8qXXkHPGOFf3HTKNQ2HNhKIZeY0ae?fbclid=IwAR374MnEcNd3lTojo9Ej-tHCQmYzrEMc3KFmhyUz1FuB4wYBx_RtsbvAP-E

Giáo án toán lớp 12 – 5 bước – file word

Giáo án toán lớp 12 – 5 bước – file word Chủ đề. SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Thời lượng dự kiến: 03 tiết I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức       – Hiểu định nghĩa của sự đồng biến, nghịch biến của hàm số và mối liên hệ giữa khái niệm này …

Giáo án toán lớp 12 – 5 bước – file word Read More »

Giáo án toán lớp 11 – 5 bước – file word

Giáo án toán lớp 11 – 5 bước – file word CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Thời lượng dự kiến: 04 tiết Giới thiệu chung về chủ đề: Trong toán học nói chung và lượng giác học nói riêng, các hàm lượng giác là các hàm toán học của góc, được dùng khi nghiên …

Giáo án toán lớp 11 – 5 bước – file word Read More »

Giáo án toán lớp 10 – 5 bước – file word

Giáo án toán lớp 10 – 5 bước – sưu tầm ===== Chủ đề 1. MỆNH ĐỀ Mệnh đề là một khái niệm không xa lạ với học sinh, với mọi người. Vậy mệnh đề là gì? Có nhưng loại mệnh đề nào? Cách phát biểu một mệnh đề, cách thực hiện suy luận logic …

Giáo án toán lớp 10 – 5 bước – file word Read More »