Chuyên đề hàm ẩn – dành cho Học sinh – FILE WORD

Chuyên đề hàm ẩn – dành cho Học sinh – CHUYÊN ĐỀ HÀM ẨN 1. Dựa vào bằng biến thiên hoặc đồ thị hàm \(f’\left( x \right)\) xác định số lần đổi dấu của \(f’\left( x \right)\). @ PHƯƠNG PHÁP GIẢI Hàm số đồng biến trên những khoảng mà \(f’\left( x \right)\) mang dấu \(\left(  …

Chuyên đề hàm ẩn – dành cho Học sinh – FILE WORD Read More »