THPT Quốc gia toán

Câu tương tự Đề toán tham khảo 2020 – câu 11 đến 20 – file word

Câu tương tự Đề toán tham khảo 2020 – câu 11 đến 20 – file word ————- Tập hợp đợt sáng tác đề minh họa môn toán 2020 của nhóm STRONG TEAM VD-VDC. CHỈ CÓ ĐỀ – GV VÀ HS TẢI VỀ THAM KHẢO. ———– ========== GV ôn tập cho học sinh, HS tự làm …

Câu tương tự Đề toán tham khảo 2020 – câu 11 đến 20 – file word Read More »

Câu tương tự Đề toán tham khảo 2020 – câu 1 đến 10 – file word

Câu tương tự Đề toán tham khảo 2020 – câu 1 đến 10 – file word ————- Tập hợp đợt sáng tác đề minh họa môn toán 2020 của nhóm STRONG TEAM VD-VDC. CHỈ CÓ ĐỀ – GV VÀ HS TẢI VỀ THAM KHẢO. ———– ========== GV ôn tập cho học sinh, HS tự làm …

Câu tương tự Đề toán tham khảo 2020 – câu 1 đến 10 – file word Read More »

Bình luận và phát triển đề tham khảo môn Toán THPT Quốc gia 2019

Phân tích, bình luận và phát triển đề tham khảo môn Toán THPT Quốc gia 2019 Tài liệu gồm 54 trang hướng dẫn giải, phân tích, bình luận, phát triển các câu hỏi và bài toán vận dụng cao (từ câu 39 đến câu 50) trong đề tham khảo môn Toán kỳ thi THPT Quốc …

Bình luận và phát triển đề tham khảo môn Toán THPT Quốc gia 2019 Read More »