Đề minh họa kiểm tra định kì Toán 10 của BGD 2021

1. Giữa học kì 1

De minh hoa kiem tra giua ki 1 mon Toan 10.docx – Google Drive

2. Cuối học kì 1

https://drive.google.com/file/d/1RN_IFM5Rbk1Cl0uAoqX34Af8BO6XDzV2

============

3. Giữa học kì 2

https://drive.google.com/file/d/1vsVr82hHIuYWstfw6zFJMDSgc8F29baJ

===========

4. Cuối học kì 2

https://drive.google.com/open?id=1a4F4p2CfLqISQGRPPe77o2Yep3tR3t-p

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.