Giáo án toán lớp 10 – 5 bước – file word

Giáo án toán lớp 10 – 5 bước – sưu tầm

=====

Chủ đề 1. MỆNH ĐỀ

Mệnh đề là một khái niệm không xa lạ với học sinh, với mọi người. Vậy mệnh đề là gì? Có nhưng loại mệnh

đề nào? Cách phát biểu một mệnh đề, cách thực hiện suy luận logic mệnh đề như thế nào? Chúng ta sẽ

cùng tìm hiểu trong chủ đề này.

Thời lượng dự kiến: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.

– Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.

– Phân biệt được điều kiện cần, điều kiện đủ, giả thiết và kết luận.

– Biết ký hiệu ,∀ ∃

2. Kĩ năng

– Biết lấy ví dụ về mệnh đề, mệnh đề phủ định của một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của mệnh đề trong những trường hợp đơn giản.

– Nêu được ví dụ mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.

– Biết được mệnh đề đảo của một mệnh đề cho trước.

– Biết phát biểu mệnh đề toán học có sử dụng ký hiệu ,∀ ∃,

3.Về tư duy, thái độ

– Rèn tư duy logic, thái độ nghiêm túc.

– Tích cực, chủ động, tự giác trong chiếm lĩnh kiến thức, trả lời các câu hỏi.

– Tư duy sáng tạo.

4. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển

+ Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được

kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.

+ Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được

các tình huống trong học tập.

+ Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống;

trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành

viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

+ Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái

độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.

+ Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp

hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.

        + Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

+ Chuẩn bị phương tiện dạy học: Phấn, thước kẻ, máy chiếu, …

+ Kế hoạch bài học

2. Học sinh

+ Đọc trước bài

+ Kê bàn để ngồi học theo nhóm

+ Chuẩn bị bảng phụ, bút viết bảng, khăn lau bảng …

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Mục tiêu: Biết phối hợp hoạt động nhóm và sử dụng tốt kỹ năng ngôn ngữ.

Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinhDự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Trò chơi “Ai nhanh hơn?: Mỗi nhóm viết lên giấy A4 các câu khẳng định luôn đúng hoặc các khẳng định luôn sai. Phương thức tổ chức: Theo nhóm – tại lớp.  Nhóm nào có số lượng câu nhiều hơn đội đó sẽ thắng.  

Mục tiêu: Nắm vững khái niện mệnh đề, mệnh đề chứa biến. Biết cách lập mệnh đề phủ định, lập

 mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, điều kiện cần, điều kiện đủ. Biết cách sử dụng hai kí hiệu ,∀ ∃

trong phát biểu mệnh đề toán học. Biết xét tính đúng sai của các mệnh đề.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *