Đề minh họa kiểm tra định kì Toán 11 của BGD 2021

Đề minh họa kiểm tra định kì Toán 11 của BGD 2021

Ma trận, bảng đặc tả, đề minh họa bài kiểm tra định kỳ môn Toán 11

Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả dạy học theo Thông tư số 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, dưới đây là ma trận, bảng đặc tả và đề minh họa của môn Toán lớp 11
1. Giữa học kì 1
Ma trận
https://drive.google.com/file/d/1nATB4nn-7zBBy42yq2jPENKTr4fwcdGG/preview

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Bảng đặc tả
https://drive.google.com/file/d/1LvmyAA1BwhpxCLIonswXkXYsHP1nAXb-/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Đề minh họa
https://drive.google.com/file/d/1gnqSZK14WrSLaTxICOGpp_iQQhQo-eJ4/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD


2. Cuối học kì 1
Ma trận
https://drive.google.com/file/d/1_6PyfB2qeeYUpJy3LB7v-N4DHfUbrf9z/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD


Bảng đặc tả
https://drive.google.com/file/d/1pV76I5oe2hUN95u6wDDv7rST3gM_Mb4i/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD


Đề minh họa
https://drive.google.com/file/d/15NC-qE9RZAM4MEJqU_cc5ao5m6E-OaYg/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD


3. Giữa học kì 2
Ma trận
https://drive.google.com/file/d/1au0dDsd5ZE6MymSMw_wGtf0CxmBh0aSc/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD


Bảng đặc tả
https://drive.google.com/file/d/11KAHQtTi_PJWa1lK88qxcutnjgriNhib/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD


Đề minh họa
https://drive.google.com/file/d/1cOI_vL_RB3VByaTsMiKsukDEJ9ce7YCI/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD


4. Cuối học kì 2
Ma trận
https://drive.google.com/file/d/1__QR5ByeqPM2xlKGCtJWKnQK4kGN4PGX/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD


Bảng đặc tả
https://drive.google.com/file/d/1iVEPgxpoyNedLSRc25FXKcz0gi3M-apT/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD


Đề minh họa
https://drive.google.com/file/d/13hHXr7JyBD5eC7KWi4XBIAJdvwzGaSpt/preview
 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *