Sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh trắc nghiệm lượng giác – Trần Anh Khoa

Tài liệu gồm 25 trang của tác giả Trần Anh Khoa trình bày phương pháp sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal giải nhanh trắc nghiệm lượng giác Toán 11.

Nội dung tài liệu:
Phần I. Sử dụng máy tính cầm tay trong các bài toán góc và cung lượng giác
Phần II. Sử dụng chức năng calc của máy tính cầm tay để kiểm tra các đáp án
+ Dạng toán 1. Kiểm tra một giá trị là nghiệm của phương trình
+ Dạng toán 2. Kiểm tra một họ là nghiệm của phương trình
+ Dạng toán 3. Kiểm tra một tập là txđ của hàm số lượng giác
Phần III. Sử dụng máy tính cầm tay hỗ trợ giải phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx

Phần IV. Sử dụng chức năng table của máy tính cầm tay
+ Dạng toán 1. Tìm gtnn và gtln của hàm số lượng giác
+ Dạng toán 2. Tìm chu kì tuần hoàn của hàm số lượng giác
+ Dạng toán 3. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số lượng giác
+ Dạng toán 4. Tìm nghiệm và số nghiệm của phương trình lượng giác trong một khoảng cho trước
Bài tập củng cố: chuyên đề sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh trắc nghiệm lượng giác

XEM TRỰC TUYẾN

=================
DOWNLOAD

2 thoughts on “Sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh trắc nghiệm lượng giác – Trần Anh Khoa”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.