Chuyên mục: Khảo sát hàm số

Hàm số – Đặng Việt Đông

————- các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD HERE   Từng chuyên đề riêng: + Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYQm1uTXZoQzFWT…/view… + Cực trị của hàm số: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYSGpURlM3VFc4Y…/view… + GTLN, …