Hàm số – Đặng Việt Đông

————-

các bạn xem online và tải về:
——————


————–

DOWNLOAD HERE


 

Từng chuyên đề riêng:

+ Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYQm1uTXZoQzFWT…/view…
+ Cực trị của hàm số: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYSGpURlM3VFc4Y…/view…
+ GTLN, GTNN của hàm số: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYZEdLQWNDd1JJN…/view…
+ Tiệm cận: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYcHFkT1dubDBUb…/view…
+ Bảng biến thiên và đồ thị: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYRFRQd0tvRGhUT…/view…
+ Sự tương giao: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYaEJpM1RNOTBML…/view…
+ Tiếp tuyến: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYUnpmMzR2VXltR…/view…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.