PHƯƠNG PHÁP TÌM NHANH ĐÁP ÁN trắc nghiệm KHẢO SÁT HÀM SỐ

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN

PHẦN I
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
1. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ GIỮA TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ

=====
———– xem file DOC—

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.