TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM LIÊN KẾT – File word

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM LIÊN KẾT – File word

==========
file WORD TRONG 15 FILE VDC THEO ĐỀ TỐT NGHIỆP THPT 2020
có lời giải chi tiết
Câu 90. Cho hàm số y=f(x) có đồ thị của hàm y=f'(x) được cho như hình bên. Hàm số

y=-2f(2x-1) – x^2

nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
———– file đề – giải —


————–
== LINK DOWNLOAD ===
DOWNLOAD DE THI file DOC

————–

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.