Khối đa diện, mặt nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông

 

Tài liệu gồm 62 trang với các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề khối đa diện và mặt cầu – mặt nón – mặt trụ, có đáp án.

LINK

https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYZ1lNYUtnbk04eHc/view

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *