SỰ TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM ẨN – phần 1

SỰ TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM ẨN – phần 1

===========
có 3 phần
==========
file WORD
có lời giải chi tiết
THỰC HIỆN BỞI NHÓM TOÁN VD-VDC
—-
CÁC DẠNG TOÁN VỀ HÀM ẨN LIÊN QUAN ĐẾN BÀI TOÁN

XÉT SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ (PHẦN 1. Từ dạng 1 đến dạng 4)
Dạng 1: Biết đồ thị hoặc BBT của hàm số y=f(x), xét các bài toán liên quan đến
phương trình có dạng f(x)=a VÀ f(u(x))=a.
———– file đề – giải —


————–
== LINK DOWNLOAD ===
DOWNLOAD DE THI file DOC

————–

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *