SỰ TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM ẨN – phần 2

SỰ TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM ẨN – phần 2

===========
có 3 phần
==========
file WORD
có lời giải chi tiết
THỰC HIỆN BỞI NHÓM TOÁN VD-VDC
—-
CÁC DẠNG TOÁN VỀ HÀM ẨN LIÊN QUAN ĐẾN BÀI TOÁN

Dạng 5: Biết đồ thị hoặc BBT của hàm số y=f(x), xét các bài toán liên quan đến
phương trình có dạng Y=|f(x)|; Y=|g(m)|
———– file đề – giải —


————–
== LINK DOWNLOAD ===
DOWNLOAD DE THI file DOC

————–

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.