Đề thi HK1 Toán 8 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Vĩnh Bảo – Hải Phòng

[ad_1]

Đề thi HK1 Toán 8 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Vĩnh Bảo – Hải Phòng gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho ΔABC có góc A = 90 độ và AH là đường cao. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, E là điểm đối xứng với H qua AC. Gọi I là giao điểm của AB và DH, K là giao điểm của AC và HE.
a) Tứ giác AIHK là hình gì? Vì sao?
b) Chứng minh 3 điểm D, A, E thẳng hàng.
c) Chứng minh CB = BD + CE.
d) Biết diện tích tứ giác AIHK là a (đvdt). Tính diện tích ΔDHE theo a.
+ Cho hai đa thức A = 2x^3 + 5x^2 – 2x + a và B = 2x^2 – x + 1
a) Tính giá trị đa thức B tại x = -1
b) Tìm a để đa thức A chia hết cho đa thức B
c) Tìm x để giá trị đa thức B = 1
+ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a) 5x^3 – 5x
b) 3x^2 + 5y – 3xy – 5x

XEM TRỰC TUYẾN

[ad_2]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *