Sơ đồ tư duy Toán lớp 9

Ebooktoan.com giới thiệu đến bạn đọc bộ sơ đồ tư duy Toán 9: Đại số 9 và Hình học 9. Học toán qua qua sơ đồ tư duy Toán 9 là một phương pháp học tập hiện đại, giúp học sinh nhớ nhanh và khắc sâu các kiến thức Toán 9 được gói gọn trong các hình ảnh, ngoài ra còn giúp học sinh nhận ra được mối liên hệ giữa các kiến thức Toán 9.

1. Sơ đồ tư duy căn bậc hai và căn bậc ba

2. Sơ đồ tư duy hàm số 

3. Sơ đồ tư duy tam giác

4. Sơ đồ tư duy tứ giác

5. Sơ đồ tư duy đường tròn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.